Organisatie

De Nationale Graden Commissie Jiujitsu (NGCJJ) organiseert de Wim Boersma Stages. Voorheen in de Jan Massinkhal te Nijmegen, sinds 2019 in de Wim Ruskahal te Papendal. Gezien de grote opkomst en enthousiaste deelname van vele jiujitsuka’s is er zelfs in deze grote zaal net voldoende ruimte om fantastisch te sporten.

De samenstelling van de NGCJJ bestaat uit drie commissieleden en wordt ondersteund met een ambtelijk secretaris.

Contactpersoon voor de Wim Boersma stages is René Lange. Het mailadres is ngcjj@jbn.nl

Hugo M. Nijhof
Voorzitter
René Lange
Contactpersoon Boersma stage
Judith de Weerd
commissielid NGCJJ
Bert Bras
Ambtelijk secretaris

Taken NGCJJ

Het organiseren van de Wim Boersma Stages is slechts een van de vele werkzaamheden van de NGCJJ. Hieronder een overzicht van de taken van de NGCJJ (die direct onder auspiciën valt van het bondsbestuur):

De taken van de NGCJJ bestaan uit:

  • Het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het jiujitsu binnen de JBN;
  • Het bevorderen en bewaken van de kwaliteit en eenduidigheid van het examineren op nationaal niveau en op districtsniveau;
  • Het organiseren en leiden van licentiebijeenkomsten;
  • Het verlenen van examinatorlicenties;
  • Het organiseren en leiden van dan-examens voor de 4e, 5e en 6e dan;
  • Het bepalen van het trainings- en bijscholingsaanbod voor de technische normering op nationaal niveau en het organiseren van activiteiten hiervoor;
  • Het geven van richtlijnen en aanwijzingen voor het examineren;
  • Het geven van adviezen aan het bondsbestuur op het gebied van regelgeving wat betreft graduaties en vaardigheidseisen;
  • Het geven van advies aan het bondsbestuur op het gebied van bijzondere promoties en erepromoties 6e dan en hoger.

 

Tenminste eenmaal per jaar vindt overleg plaats tussen de NGCJJ en de District Graden Commissies (DGCJJ’s) in een gemeenschappelijke vergadering waarbij de DGCJJ’s worden vertegenwoordigd door de voorzitters. De NGCJJ is op dat moment voltallig aanwezig.