Contact

Heeft u een vraag? Dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via onderstaand reactieformulier.  Wilt u mondeling reageren? Dan kunt u bellen met het JBN bondsbureau, telefoon 030-7073600

Reactieformulier

De JBN streeft er naar om zorgvuldig om te gaan met de verkregen persoonsgegevens.  De JBN houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We trachten daarbij te handelen volgens de  wettelijke vereisten.
Zie ook de JBN privacyverklaring.

Route 16e Wim Boersma Stage

SPORTCENTRUM PAPENDAL
Wim Ruska Hal
Papendallaan 9
6816 VD Arnhem